huvud_hems_mobil

Branschföreningen för lätta lastbilar samt påbyggare
och inbyggare.

Svenska LCV-föreningen utgör en branschsammanslutning för i Sverige verksamma företag som säljer påbyggnadsutrustning för lätta transporter inklude­rande räddnings- och utryckningsfordon till den svenska marknaden. LCV står för Light Commercial Vehicles. 
   Föreningen har som ändamål att:

  •  tillvarata medlemmarnas intressen
  •  främja branschens utveckling
  • samarbeta och samråda med näringslivets organisationer och sam­hällets myndigheter.
Föreningen ger ut ett nyhetsbrev. Om du vill med på mailinglistan eller har en nyhet till nyhetsbrevet maila till Kristina på föreningens kansli.

Bli medlem i Svenska LCV-föreningen

Medlemsföretagen i Svenska LCV-föreningen arbetar med lätta kommersiella fordon och tar fram kundanpassade inredningar, komponenter, släpvagnar och lyftanordningar. Medlemmarna representerar  inredningsföretag, påbyggare, hamnutrustare och komponent-tillverkare.
   Vi välkomnar nya medlemmar som kan stärka föreningen och vara med och påverka i de frågor som är angelägna för branschen. 

Vid våra möten har vi redogjort för och diskuterat kring ansvarsfrågor i samband med olyckor. Föreningen har satt kvalitetskrav för medlemskap, samt tagit fram Försäljningsvillkoren LCV14. Vi strävar efter att hålla goda relationer med fordonstillverkarna och håller också en kontinuerlig kontakt med Lastfordonsgruppen, LFG. Att utveckla mässan ”Bilar som jobbar” har också varit en naturlig arbetsuppgift för föreningen.
Ansök om medlemskap här.

 Medlemmar

De företag som är med i LCV-föreningen är samtliga i påbyggarbranschen.
      Medlemsföretagen presenteras  här.

Associated Members

Ford, Peugeot, Nissan och Volkswagen är med i föreningen som Associated Members.
 

Nyregistreringar

Bil Sweden mäter nyregistreringarna av lätta lastbilar som ökade med 13,9% i november 2017. Det är den högsta novembersiffran hittills.
Se sammanställningen här här.

 Kalendarium / Mässor

Länkar

Grunden för en funktionell lätt lastbil är förstås en riktigt bra bil. De biltillverkare och importörer som Svenska LCV- föreningen samarbetar med har vi listat tillsammans med andra intressanta länkar. Klicka här!

Pressnotiser

Många hantverkare rör sig från en uppgift till en annan under loppet av en enda arbetsdag. Med en sådan vardag ställs det krav på de mobila transportsystemen som används för att frakta verktyg och material mellan byggarbetsplatserna. Just därför har Sortimo utvecklat WorkMo, som består av bärbara komponenter som lätt kan sättas ihop och skiljas åt och transporteras och utvidgas till att fungera som en verkstadsvagn, arbetsbänk, arbetsbord eller en komplett arbetsstation.

Läs hela inlägget »

Den 1 september 2018 infördes en ny testcykel (WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) för alla nya personbilar, bussar under 5 ton och lätta lastbilar i lättaste kategorin. Syftet med den nya testcykeln är att få ett bättre och robustare regelverk i syfte att bättre spegla bränsleförbrukningen och utsläpp.   

Läs hela inlägget »

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se