huvud_hems_mobil

2017 > 03

Från den 1 februari tog Mats Holme över som VD för Svenska LCV-föreningen efter Anders Appelqvist som gått i pension. Mats har arbetade på Branschkansliet 2001-2013 med ansvar för bland annat MTB - Mobiltelebranschen, LLB - Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk samt branschföreningar inom medicinteknik och industriautomation. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se