huvud_hems_mobil

2018 > 09

Den 1 september 2018 infördes en ny testcykel (WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) för alla nya personbilar, bussar under 5 ton och lätta lastbilar i lättaste kategorin. Syftet med den nya testcykeln är att få ett bättre och robustare regelverk i syfte att bättre spegla bränsleförbrukningen och utsläpp.   

Läs hela inlägget »

Augusti blev ytterligare en månad med både minskad nyregistrering och försäljning. Nyregistrering av personbilar minskade med 16,8% och försäljning av nya personbilar minskade med 15,5%.

Läs hela inlägget »

- Det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus, som trädde i kraft 1 juli, fortsätter att ha en stark påverkan på bilmarknaden. I augusti minskade personbilsregistreringarna med 17,5 procent och lätta lastbilar minskade med 59,3 procent.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se