huvud_hems_mobil

2019 > 12

Regeringen beslutade i torsdags om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs. Läs mer här!

Läs hela inlägget »

Tidigare i år startades ett bilnätverk i Riksdagen. Tanken med nätverket är att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se