huvud_hems_mobil

Den 10 januari var LCV-föreningen inbjudna till en paneldebatt på Volkswagens återförsäljarkonferens på Infracity i Stockholm. Från föreningen deltog Gert Jönsson och Pontus Thureson på scen.

Läs hela inlägget »

Regeringen beslutade i torsdags om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs. Läs mer här!

Läs hela inlägget »

Tidigare i år startades ett bilnätverk i Riksdagen. Tanken med nätverket är att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen.

Läs hela inlägget »

Regeringen har bestämt sig för att låta den nya metoden för att fastställa förbrukning och utsläpp för fordon, WLTP, få fullt genomslag i det nyss införda bonus malus-systemet. Där­med riskerar man att få fler trafikfarliga fordon på vägarna. Detta samtidigt som Trafik­verket intensifierar sitt arbete mot nollvisionen och ett arbete inom EU pågår för att höja den gemensamma trafiksäkerheten.

Läs hela inlägget »

- BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Bakgrunden till den höjda prognosen är att vi förväntar oss att registreringarna kommer att öka kraftigt fram till årsskiftet då den årliga fordonsskatten höjs kraftigt för många bilmodeller när den nya testmetoden WLTP införs i Bonus-malussystemet. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se