huvud_hems_mobil

Regeringen har bestämt sig för att låta den nya metoden för att fastställa förbrukning och utsläpp för fordon, WLTP, få fullt genomslag i det nyss införda bonus malus-systemet. Där­med riskerar man att få fler trafikfarliga fordon på vägarna. Detta samtidigt som Trafik­verket intensifierar sitt arbete mot nollvisionen och ett arbete inom EU pågår för att höja den gemensamma trafiksäkerheten.

Läs hela inlägget »

- BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Bakgrunden till den höjda prognosen är att vi förväntar oss att registreringarna kommer att öka kraftigt fram till årsskiftet då den årliga fordonsskatten höjs kraftigt för många bilmodeller när den nya testmetoden WLTP införs i Bonus-malussystemet. 

Läs hela inlägget »

- Det blev som väntat en kraftig uppgång på bilmarknaden i september.         Nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror* med 40 procent och lätta lastbilar ökade med 43 procent jämfört med september förra året. Uppgången förklaras till stor del av regeringens beslut om att den nya testmetoden WLTP ska införas i Bonus-malussystemet redan från årsskiftet.

Läs hela inlägget »

Det som kännetecknar nya LCV-medlemmen Diodhusets verksamhet är företagets breda och prisvärda sortiment, som produkterna under det egna varumärket LEDSON. Och vår kompetenta och uppskattade kundservice, säger VD Bengt Ericsson.

Läs hela inlägget »

Bista Mekan är ett av de nya medlemsföretagen i LCV-föreningen. Varför valde man att gå med? - Vi vill vara bland de första på bollen och hålla oss uppdaterade inom branschen, säger Johnny Höglin.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter

Svenska LCV föreningen
Box 22307
104 22  STOCKHOLM

Tel: 08-508 938 00
 lcv@branschkansliet.se